21 lipca 2020 roku odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zakładu Zagospodarowania Odpadów sp. z o.o. z siedzibą w Marszowie, w trakcie którego podjęto dwie uchwały, umożliwiające podjęcie inwestycji budowy schroniska dla psów i kotów na terenie zakładu. Spośród 16 obecnych udziałowców jeden głosował przeciw podjęciu uchwał (gmina miejska Żary), dwóch wstrzymało się od głosu (gmina wiejska Żagań oraz gmina Lipinki Łużyckie). Decyzją wspólników zmieniono zapisy aktu założycielskiego spółki z dnia 20 grudnia 2007 roku, rozszerzając zakres działalności o 96.09.Z – Pozostałą działalność usługową gdzie indziej niesklasyfikowaną. Drugą z uchwał wyrażono zgodę na budowę i prowadzenie schroniska dla zwierząt – rozszerzając zakres działalności gospodarczej spółki.

Bardzo dziękuję wszystkim samorządowcom – powiedział burmistrz Andrzej Katarzyniec, podsumowując wczorajsze zgromadzenie wspólników spółki ZZO Marszów. – Obecnie prezes Jacek Połomka analizuje koszty tej inwestycji. We wrześniu zdecydujemy, kiedy i w jakiej formie ono powstanie. O budowę schroniska zabiegałem od początku 2019 roku. Cieszę się, że zostaniemy współwłaścicielami takiego miejsca.

Obecnie w żarskim schronisku przebywa 5 psiaków. Koszt utrzymania zwierząt pochodzących z terenu Gminy Żagań o statusie miejskim w schronisku wyniósł w pierwszym półroczu 25 986,66 złotych.