Ruszył Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, czyli Tarcza dla samorządów, gwarantująca przekazanie 6 miliardów złotych na dotacje dla gmin, powiatów i miast. Z tej puli Żagań otrzyma 1 milion 762 tysięcy złotych – kwota ta wyliczona została na podstawie wskazanych w tarczy algorytmów. Burmistrz złożył wczoraj, za  pośrednictwem wojewody do Prezesa Rady Ministrów, wniosek o pieniądze z “Tarczy” dla Żagania. Jak informuje Ministerstwo Rozwoju środki za pośrednictwem wojewodów trafią na rachunki samorządów najpóźniej we wrześniu 2020 roku.

Pieniądze przekazane przez rząd będzie można wykorzystać na inwestycje. Zgodnie ze składanymi wcześniej deklaracjami pieniądze te burmistrz Andrzej Katarzyniec planuje przeznaczyć na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji kąpieliska miejskiego (koszt – 300.000 złotych) oraz dwóch ulic (80.000 złotych), aby móc w kolejnym roku ubiegać się o kolejne dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Równocześnie informujemy, że składamy dwa kolejne wnioski o dofinansowanie przebudowy ulicy Klonowej i Jarzębinowej. Wykonanie projektu renowacji kąpieliska umożliwi ubieganie się o pozyskanie dofinansowania na modernizację obiektu, którego przebudowa szacowana jest na około 14 milionów złotych.

Pozostałe środki – prawie  1 400 000 złotych przeznaczone zostaną na budowę drogi dojazdowej na Strefę Würtha oraz uzbrojenie działek, które są tam usytuowane. Bez tej inwestycji nie ma możliwości sprzedaży terenu inwestycyjnego. Takie oczekiwanie względem samorządu wskazali wszyscy potencjalni inwestorzy, z którymi burmistrz Andrzej Katarzyniec spotykał się na strefie. Wskazywali oni również na konieczność zmiany zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz zwiększenie wysokości możliwych do wybudowania w tym rejonie budynków z obecnie dopuszczalnych 12 metrów do minimum 30 metrów.

Jak wygląda współpraca z przedsiębiorcami w Żaganiu?

W okresie od listopada 2018 do czerwca 2020 r. w żagańskich strefach inwestycyjnych pozyskano czterech nowych inwestorów i sprzedano pięć terenów inwestycyjnych o łącznej powierzchni 4,78 ha, co stanowi ok. 12% wszystkich dostępnych terenów. Warto przy tym podkreślić, że sprzedane grunty znajdują się w Strefie Asnyka, której odbioru dokonano w kwietniu 2019 roku. Kolejne nieruchomości zlokalizowane na terenie strefy są aktualnie przygotowywane do sprzedaży. Wśród firm, które zainwestowały w żagańskiej strefie przemysłowej w wyżej wymienionym okresie, znajduje się jedno przedsiębiorstwo spoza Żagania. Trwają również rozmowy z potencjalnymi inwestorami z Niemiec, którzy są zainteresowani ulokowaniem dużej inwestycji na ponad 20 hektarach znajdujących się obrębie Strefy Würtha (dotychczas odbyły się trzy rozmowy z przedstawicielami inwestora). Budowa infrastruktury drogowej na strefie uzależniona jest od potrzeb konkretnych inwestorów. Równocześnie trwa poszukiwanie możliwości pozyskania dofinansowania zewnętrznego na uzbrojenie Strefy Würtha.

Urząd Miasta Żagań na bieżąco odpowiada na pojawiające się zapytania telefoniczne dotyczące dostępności terenów inwestycyjnych i obiektów przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem/dzierżawę, terminów ogłoszenia przetargów oraz zapisów w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Potencjalni inwestorzy wyrażają zainteresowanie terenami o powierzchni od 1 do 40 hektarów. Pojawiają się również zapytania o dostępność na terenie miasta konkretnej infrastruktury, np. zakładu tłoczni jabłek. Każdorazowo dokonywano analizy posiadanych terenów pod kątem wymogów określonych przez inwestora. Na tej podstawie przygotowywano odpowiednią ofertę uwzględniającą parametry techniczne oraz istniejącą infrastrukturę.

Burmistrz Miasta Żagań Andrzej Katarzyniec osobiście spotykał się z właścicielami i prezesami dużych żagańskich firm oraz zakładów jednocześnie zachęcając do rozbudowy przedsiębiorstw i inwestowania w Żaganiu. Wystosowano 20 propozycji zainwestowania w Żaganiu, w tym do ogólnoświatowych koncernów. Z potencjalnymi inwestorami rozmowy prowadzi Burmistrz Miasta Żagań, Zastępca Burmistrza oraz w zależności od potrzeb – pracownicy merytoryczni poszczególnych wydziałów.  Do potencjalnych inwestorów wysyłane są zaproszenia na spotkania, w trakcie wydarzeń skierowanych do przedsiębiorców (np. spotkania z wiceprezesem Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej) oraz targów dystrybuowane są materiały promujące żagańskie tereny inwestycyjne. Oferty terenów są również stale dostępne na portalach internetowych dedykowanych inwestorom (invest.zagan.pl, zagan.zainwestujwgminie.pl) oraz w ogólnopolskiej bazie ofert Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. W promocji terenów inwestycyjnych wspiera nas również Centrum Obsługi Inwestora w Zielonej Górze.

Gmina Żagań o statusie miejskim pomyślnie przeszła proces rekrutacyjny i została zakwalifikowana do udziału w projekcie POWR.02.18.00-00-0002/19 pn. „STANDARDY OBSŁUGI INWESTORA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM” uzyskując wysoką lokatę na liście spośród 43 JST.  Celem projektu jest podniesienie jakości obsługi inwestora poprzez objęcie kompleksowym programem szkoleniowo-doradczym JST w zakresie obsługi inwestora, w tym opracowanie i wdrożenie procedur współpracy z inwestorem oraz rozwiązań podnoszących atrakcyjność inwestycyjną. W pierwszym etapie zostanie przeprowadzona seria szkoleń dla pracowników JST. Drugi etap przewiduje opracowanie tzw. Pakietu dla JST, na który składać się będzie analiza inwestycyjna JST i lokalnego rynku pracy, doradztwo indywidualne eksperta, zdjęcia terenów inwestycyjnych z dronów, e-book promocyjno-inwestycyjny dla JST w 3 językach.

Podstawą prowadzonej obecnie polityki jest nieograniczona dostępność burmistrza i ciągła gotowość do rozmów. Terminy spotkań każdorazowo dostosowywane są do wymagań inwestorów, wizyty odbywają się na terenie strefy oraz w urzędzie. Jesteśmy otwarci na współpracę oraz przedstawiane sugestie.