W ostatnich dniach dobiegły końca prace związane z instalacją nowego oświetlenia ulicy Skarbowej w Żaganiu. Modernizacja objęła demontaż istniejącego oświetlenia oraz montaż nowych słupów wraz z oprawami typu LED, jak i również wymianę kabla zasilającego. 15 nowych opraw zostało zamontowanych ze środków Gminy Żagań o statusie miejskim, natomiast pozostałe zadania zostały sfinansowane ze środków Enea. Koszt inwestycji to kwota 21 217 złotych.

W bieżącym roku, w ramach porozumienia zawartego z Enea Oświetlenie w Zielonej Górze, dokonano już modernizacji oświetlenia ulic Keplera, Brackiej, Długiej oraz  Libelta (przy ogrodzeniu Pałacu Książęcego). W najbliższym czasie zostaną zakończone prace związane w montażem 15 nowych słupów wraz z oprawami LED na ulicy Sportowej. Do końca sierpnia potrwa wymiana oświetlenia na ulicy Bema, gdzie zostaną zamontowane 34 nowe słupy wraz z oprawami LED. W 2020 roku  wykonana  zostanie również modernizacja oświetlenia parkingu przy ulicy Jana III Sobieskiego (8 słupów z oprawami LED oraz kabel zasilający).

W roku 2020 na modernizację ulicznego oświetlenia zostanie przeznaczonych prawie 200 tysięcy zł.

Zrealizowane dotychczas inwestycje przy ulicach Keplera, Długiej oraz Brackiej przyniosły oszczędności w opłatach za energię elektryczną. Opłaty za dostarczoną energię zmalały o 40%.