Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 w zakresie budowy chodnika wzdłuż ul. Lotników Alianckich. Prace prowadzi podmiot wyłoniony w drodze postępowania przetargowego realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. Cena wybranej oferty wynosi 264 774.72 złote.

Ulica Lotników Alianckich to jedyna droga wyjazdowa z Żagania w kierunku Iłowej (autostrady), charakteryzująca się bardzo dużym natężeniem ruchu. Poruszają się po niej mieszkańcy sąsiedniego osiedla domków jednorodzinnych, a także dzieci uczęszczające do pobliskiej szkoły. Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu poprzez doprowadzenie chodnika, o łącznej długości ponad 550 metrów, do terenu Muzeum Obozów Jenieckich.