Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy wydał ostrzeżenie przed burzami z gradem (1 stopnia) dla wszystkich powiatów województwa lubuskiego.

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm (lokalnie do 40 mm) oraz porywami wiatru do 90 km/h. Lokalnie mogą wystąpić opady gradu.

Ostrzeżenie obowiązuje od 18 sierpnia 2020 r. (godz. 11:00) do 18 sierpnia 2020 r. (godz. 23:00).

Ostrzeżenie 1 stopnia w przypadku burz oznacza:

  • zakłócenia w pracy urządzeń elektrycznych,
  • zagrożenie pożarowe,
  • zagrożenie życia od uderzenia piorunów.

W związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych we Wrocławiu informuje, iż w obszarach występowania prognozowanych burz z opadami deszczu stany wody będą gwałtownie i przeważnie na krótko podnosić się, szczególnie na małych ciekach górskich i podgórskich oraz w zlewniach silnie zurbanizowanych, gdzie lokalnie w przypadkach bardzo intensywnych opadów niewykluczone krótkotrwałe przekroczenia stanów ostrzegawczych.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%
Obszar: dorzecze górnej i środkowej Odry oraz dorzecze Łaby w granicach państwa (dolnośląskie, opolskie, wielkopolskie, lubuskie, śląskie)

* Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych jest informacją orientacyjną.