Informujemy, że Urząd Miasta Żagań jest otwarty, a interesanci przyjmowani są codziennie – zarówno przez burmistrza, jak i pracowników wszystkich wydziałów magistratu. Odbywają się planowane spotkania robocze oraz cotygodniowe dyżury burmistrza. Przy wejściu do magistratu oraz przed wydziałami znajdującymi się w Pałacu Książęcym znajdują się płyny do dezynfekcji rąk.

24 sierpnia burmistrz Andrzej Katarzyniec wspólnie ze starostą Henrykiem Janowiczem, przedstawicielami wojska, żandarmerii wojskowej, policji, straży pożarnej, straży miejskiej oraz Żagańskiego Pałacu Kultury wziął udział w spotkaniu roboczym dotyczącym wrześniowego święta 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. O szczegółach planowanej imprezy poinformujemy niebawem, już teraz warto jednak wspomnieć, iż program tegorocznych obchodów jest bogaty i stanowił będzie wielką atrakcję dla miłośników naszych sił zbrojnych.