24 lipca 2020 roku Urząd Miasta Żagań zlecił naprawę zdewastowanych urządzeń na skateparku na bulwarze nad Bobrem. Wymienione zostały połamane drewniane elementy konstrukcyjne oraz podłogi. Wykonawca rozebrał niebezpieczne elementy, zabezpieczając urządzenia i informując o prowadzonych robotach. Niestety w trakcie przejęcia placu robót,  taśmy były codziennie usuwane. Do wykonania nowych elementów potrzebne były odpowiednie materiały, oczekiwanie na które przedłużyło czas realizacji zadania.

Dzisiaj urządzenia zostały naprawione, a plac jest ponownie dostępny i bezpieczny. Wartość zadania wyniosła 5 784 złote. Remont wykonała firma „Bursztyn” z Żagania.