8 września zastępca burmistrza Sebastian Kulesza oraz naczelnik wydziału oświaty Mariusz Krugły spotkali się z dyrektorami miejskich szkół. Tematem przewodnim spotkania było funkcjonowanie szkół w reżimie sanitarnym. Dyrektorzy przedstawili zasady obowiązujące w poszczególnych placówkach, uwzględniające zalecenia MEN, ilość uczniów, wielkość budynku szkolnego. Dyskutowano o możliwych problemach związanych z nadchodzącą jesienią i sposobach ich rozwiązania. Dyrektorzy poproszeni zostali o przekazywanie ewentualnych potrzeb związanych z dostosowaniem się do obowiązujących obostrzeń oraz modyfikacji przebiegu przyprowadzania i odbioru uczniów klas młodszych w razie zaistniałej potrzeby.

Szkoły otrzymały środki do dezynfekcji, termometry oraz maseczki z w ilościach:

PSP 1: 57 x 5l i 900 maseczek  oraz 3 termometry
PSP 2: 39 x 5l i 750 maseczek oraz 2 termometry
PSP 3: 18 x 5l i 500 maseczek oraz 2 termometry
PSP 4: 18 x 5l i 500 maseczek oraz 3 termometry
PSP 5: 57 x 5l i 900 maseczek oraz 3 termometry
PSP 7: 57 x 5l i 900 maseczek oraz 3 termometry

Na spotkaniu podjęto temat rywalizacji sportowej w roku szkolnym 2020/2021. Dyrektorzy miejskich szkół jednogłośnie podjęli decyzję o zawieszeniu rozgrywek sportowych ze względu na obecne zalecenia sanitarne związane ze stanem epidemiologicznym. Zwrócili oni uwagę na to, że nauczycielom wychowania fizycznego tymczasowo zaleca się unikanie organizowania gier zespołowych na lekcjach. Jednocześnie ustalono, że w przypadku unormowania się sytuacji oraz zmniejszenia zagrożenia, rozgrywki sportowe zostaną wznowione. W przypadku niektórych dyscyplin sportowych może to nastąpić już w październiku.

Na spotkaniu poruszono także sprawę zajęć z pływania dla dzieci. Dyrektorzy zostali poproszeni o zapytanie rodziców czy chcą, aby ich dzieci uczestniczyły w zajęciach na basenie. Naczelnik oświaty zauważył, że istnieje możliwość udostępnienia wstępu uczniom w innej formie, jednak decyzja o tym podjęta zostanie po zebraniu opinii rodziców.

Od września wchodzą przepisy wprowadzające obowiązek segregowania odpadów. Na spotkaniu szkołom i przedszkolom, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żagań o statusie miejskim przekazano 38 stelaży umożliwiających segregację odpadów – zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez dyrektorów placówek.