Burmistrz Miasta Żagań zarządzeniem nr 260/2020 z dnia 15 września 2020 roku ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Przedszkolnego nr 2 i 3 przy ul. Skarbowej 13 w Żaganiu.

Oferty należy składać w Urzędzie Miasta Żagań (plac Słowiański 17,68-100 Żagań, Punkt Informacji), w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Przedszkolnego nr 2 i 3 w Żaganiu” w terminie do 30.09.2020 r. w godzinach pracy urzędu. W przypadku nadesłania oferty pocztą decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miasta Żagań. W konkursie nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.

Zarządzenie nr 260/2020

Ogłoszenie o konkursie