Szybciej niż pierwotnie planowano, bo 11 września 2020 roku, otwarto dla ruchu remontowany odcinek ulicy Żarskiej. Bez pompy, festynu i dodatkowych kosztów. Po prostu udostępniono przejazd tym, dla których wykonana jest ta inwestycja – mieszkańcom. Szalenie ważne jest to, że jest to pierwsza od 2008 roku droga wyremontowana w Żaganiu dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym.

Pieniądze na ten cel władze miasta pozyskały z puli Funduszu Dróg Samorządowych. Dwa wnioski dotyczące remontu ulicy Żarskiej i ulicy Ratuszowej złożone zostały przez burmistrza Andrzeja Katarzyńca 12 kwietnia 2019 roku.

Całkowita wartość remontu Żarskiej – 2 758 708 złotych, w tym dofinansowanie – 1 655 225 zł.

12 września 2019 roku burmistrz Andrzej Katarzyniec odebrał z rąk wojewody Władysława Dajczaka promesę potwierdzającą wartość pozyskanych dla miasta środków. Gmina Żagań o statusie miejskim otrzymała prawie 3 miliony złotych z Funduszu Dróg Samorządowych na remont ulicy Żarskiej i Ratuszowej.

Przebudowa ulicy Żarskiej na odcinku od ul. Młynarskiej w kierunku ronda na drodze krajowej nr 12 wraz z sięgaczem w rejonie ul. Kościuszki rozpoczęła się  13 stycznia 2020 roku. Prace były wstrzymane w okresie pandemii. Udało się jednak zakończyć je przed planowanym terminem. Przebudowano odcinek o długości 444 m oraz sięgacz do ulicy Kościuszki o długości 133 m.

W ramach inwestycji usunięto istniejącą nawierzchnię bitumiczną, przebudowano dwa skrzyżowania, dwie zatoczki autobusowe, wybudowano ścieżkę rowerową, ciągi piesze, wykonano oświetlenie całej drogi wraz z bezpiecznym doświetleniem przejścia dla pieszych, zamontowano nowe oznakowania, w tym znaki drogowe poziome. Wcześniej jezdnia tego odcinka ulicy Żarskiej miała nawierzchnię bitumiczną ułożoną na starej nawierzchni brukowej, natomiast jezdnia sięgacza posiadała nawierzchnię z kostki granitowej. Stan nawierzchni był zły ze względu na liczne koleiny powodujące zastoiska wody opadowej. Droga posiadała jedynie odwodnienie powierzchniowe, które uniemożliwiały odprowadzenie wód deszczowych.

Kończąc inwestycję burmistrz Andrzej Katarzyniec podziękował przede wszystkim swoim współpracownikom za nadzór nad inwestycją oraz przygotowanie projektu. Podziękował również Radzie Miasta Żagań za współpracę, która przynosi realne efekty.

Stan ulicy Żarskiej przed remontem: