Żwik Sp. z o.o. informuje, że w dniach od 5 do 16 października 2020 roku prowadzone będą prace w związku z budową sieci wodociągowej na odcinku od ul. Bema do ul. Spółdzielczej. Za powstałe utrudnienia w ruchu drogowym przepraszamy. Prosimy o stosowanie się do wprowadzonej zmiany organizacji ruchu. Przewidywana jest czasowa przerwa w dostawie wody w okresie prowadzenia robót. O jej dokładnym terminie spółka poinformuje w odrębnym komunikacie.