5 października, w promieniach jesiennego słońca, burmistrz Andrzej Katarzyniec wspólnie ze starostą Henrykiem Janowiczem zainaugurował Żagański Dzień Seniora. Gospodarz miasta pogratulował zebranym pogody, uśmiechów oraz zaangażowania w wiele różnorodnych obszarów życia miasta. To dzisiejsze spotkanie stanowi formę podziękowania za pracę i pasję reprezentowaną przez naszych gości.

Jak podkreślono w trakcie uroczystości, tegoroczne obchody ograniczono do jednego dnia z uwagi na bezpieczeństwo uczestników spotkania i wzrastające w całym kraju zagrożenie epidemiczne. Na temat odpowiedzialnego postępowania w czasach pandemii opowiedział zebranym dr Marek Femlak. Na dziedzińcu Pałacu Książęcego przygotowano scenę otwartą na lokalne zespoły oraz słodki poczęstunek. Seniorzy zaproszeni zostali ponadto do udziału w miejskiej grze terenowej, a wieczorem na uroczystość, w trakcie której wręczone zostaną podziękowania za całoroczną aktywność, natomiast cztery osoby zaproszone zostaną do pracy w Powiatowej Radzie Seniorów.