Gmina Żagań o statusie miejskim zakupiła w tym roku 94 komputery i dwa tablety, które trafiły do wszystkich podległych miastu placówek szkolnych. Od września korzystają ze sprzętu uczniowie żagańskich podstawówek. Na zakup komputerów pozyskaliśmy środki z dwóch projektów w wysokości odpowiednio 80 000 i 94 600 złotych. W przypadku kolejnych programów oferujących możliwość doposażenia informatycznego naszych jednostek, aplikować będziemy o kolejne pieniądze na ten cel.

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 gmina miejska Żagań zakupiła 49 laptopów dla żagańskich szkół. 4 czerwca przekazano dyrektorom miejskich szkół sprzęt zakupiony ze środków pozyskanych w ramach programu rządowego “Zdalna Szkoła”. Urząd Miasta Żagań otrzymał na ten cel 80 tysięcy złotych. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zakupiono 32 laptopy o wartości 56 993,28 zł. Kwotę, która pozostała z tytułu korzystnie rozstrzygniętego postępowania przetargowego (23 006,72 złotych) przeznaczono na zakup kolejnych 12 komputerów.