23 października zakończono kolejne z zadań realizowanych w ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy zdecydowali, iż do budżetu na rok 2020 wpisane zostanie sześć zadań, które według nich samorząd powinien zrealizować. W ramach zgłoszonego projektu obywatelskiego uporządkowano teren w obrębie ulic Słowackiego i Keplera. Na wskazanej przez mieszkańców działce o powierzchni 700 m² utwardzono nawierzchnię. Uprzątnięto również stojące tam drewniane komórki. ŻWiK sp. z o.o. zbudował studzienkę kanalizacyjną, aby zapewnić prawidłowy odpływ wody deszczowej. Jednym z głównych problemów zgłaszanych przez mieszkańców okolicznych zabudowań była stojąca na wjeździe na plac woda. Po zakończeniu robót rozbiórkowych, połączonych z wyrównaniem nawierzchni placu – jego profilowaniem, wykonano podbudowę, a następnie położono nową nawierzchnię. Dodatkowo wyremontowano chodnik przed wjazdem na podwórko.

Prace prowadziło Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania i Robót Drogowych. Wartość inwestycji wyniosła 156.825,00 złotych.