Na początku grudnia br. odbędą się przetargi na atrakcyjne grunty przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną. Pięć z oferowanych działek położonych jest przy ul. Długosza w Żaganiu. Nieruchomości mają regularny kształt, są niezabudowane, położone w obrębie 1 miasta, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Posiadają dostęp do sieci wodnej i kanalizacyjnej. Pozostałe sieci znajdują się w sąsiednich ulicach – dostępność do sieci jest dobra. Powierzchnia terenu jest płaska, nieogrodzona, zadrzewiona i zakrzewiona. Dojazd jest możliwy drogą o nawierzchni bitumicznej, utwardzonej betonowej oraz drogą o nawierzchni gruntowej wydzieloną geodezyjnie. Funkcja nieruchomości wyznaczona obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczona symbolem 4 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Brak obciążeń i zobowiązań ciążących na nieruchomościach.

Oferowane tereny przy ul. Długosza:

– działka o numerze ewid. 1355/104, o pow. 1304 m2, data przetargu: 01.12.2020 r., godz. 9.00, cena wywoławcza: 105.000,00 zł, wadium: 10.500,00 zł,

– działka o numerze ewid. 1355/105, o pow. 1068 m2, data przetargu: 01.12.2020 r., godz. 9.30, cena wywoławcza: 90.000,00 zł, wadium: 9.000,00 zł,

– działka o numerze ewid. 1355/106, o pow. 1014 m2, data przetargu: 01.12.2020 r., godz. 10.00, cena wywoławcza: 85.000,00 zł, wadium: 8.500,00 zł,

– działka o numerze ewid. 1355/107, o pow. 1115 m2, data przetargu: 01.12.2020 r., godz. 10.30, cena wywoławcza: 93.000,00 zł, wadium: 9.300,00 zł,

– działka o numerze ewid. 1355/108, o pow. 1228 m2, data przetargu: 01.12.2020 r., godz. 11.00, cena wywoławcza: 99.000,00 zł, wadium: 9.900,00 zł.

Przetargi na tereny zlokalizowane przy ul. Długosza odbędą się 1 grudnia w podanych wyżej godzinach w siedzibie Urzędu Miasta Żagań ul. Jana Pawła II 15, pokój nr 4 (sala konferencyjna). Wadia w podanych wyżej wysokościach należy wnosić na konto Banku Santander O/Żagań 39 10902558-0000000640000101 do 27 listopada 2020 r.

Kolejną z nieruchomości, którą można nabyć w ramach przetargu nieograniczonego jest niezabudowana nieruchomość gruntowa, oznaczona numerem ewidencyjnym 186/6, o powierzchni 0,2234 ha, położona przy ul. Żółkiewskiego w Żaganiu. Kształt działki jest regularny, zbliżony do prostokąta, teren ze spadkiem od strony jezdni. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, w dalszej odległości zabudowa usługowa, składy i magazyny. Sieci uzbrojenia znajdują się w drodze dojazdowej do nieruchomości – ul. Żółkiewskiego. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem 6MN – teren zabudowy jednorodzinnej oraz 2ZP – zieleń urządzona z dopuszczeniem lokalizacji obiektów i urządzeń sportowo rekreacyjnych. Brak obciążeń i zobowiązań ciążących na nieruchomości.

Przetarg na działkę przy ul. Żółkiewskiego odbędzie się 1 grudnia 2020 r. o godz. 12.30 w siedzibie Urzędu Miasta Żagań ul. Jana Pawła II 15, pokój nr 4 (sala konferencyjna). Cena wywoławcza wynosi 130.000,00 zł. Wadium w wysokości 13.000,00 zł należy wnosić na konto Banku Santander O/Żagań 39 10902558-0000000640000101 do dnia 27 listopada 2020 r.

Bliższe informacje na temat przetargów: Urząd Miasta Żagań – Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 1 (parter), telefon (068) 477 10 08, lub na stronie internetowej www.bip.zagan.pl.