Jak już informowaliśmy w październiku bieżącego roku, Ośrodek Pomocy Społecznej w Żaganiu przystąpił do programu „Wspieraj Seniora”.
Przypomnijmy, że celem programu jest zapewnienie wsparcia Seniorom, którzy w obowiązującym stanie epidemii pozostają w domu i nie są w stanie, np. poprzez pomoc rodziny, zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia polega w szczególności na dostarczeniu Seniorowi zakupów obejmujących między innymi artykuły spożywcze, środki higieny osobistej itp., przy czym koszt zamówionych produktów pokrywa zainteresowany.
Według najnowszych danych w Żaganiu do udziału w programie zostało zgłoszonych 9 Seniorów oraz 3 Wolontariuszy.  Ponadto swoje wsparcie w niesieniu pomocy żagańskim Seniorom zaoferował Oddział Żandarmerii Wojskowej w Żaganiu.

Jak działa program?

  1. Osoba starsza w wieku 70 lat, która zdecyduje się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii dzwoni na ogólnopolską infolinię: 22 505 11 11. W szczególnych przypadkach ze wsparcia mogą korzystać również osoby poniżej 70 roku życia.
  2. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do właściwej gminy i lokalnego ośrodka pomocy społecznej.
  3. Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się telefonicznie z Seniorem, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia.

Chcesz pomóc seniorowi?
Masz czas i możliwość zrobienia zakupów osobie potrzebującej czy wyprowadzić psa na spacer? Możesz zgłosić się do programu w charakterze wolontariusza wypełniając FORMULARZ ZGŁOSZENIA WOLONTARIUSZA dostępny na stronie https://wspierajseniora.pl/

Więcej informacji na stronie https://wspierajseniora.pl/ oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żaganiu.