Informujemy, że w dniach 10.11.2020r. – 17.11.2020 r. odbyły się konsultacje projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Żagań o statusie miejskim z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.

Do 17.11.2020 r. do Urzędu Miasta Żagań nie wpłynęły żadne uwagi i opinie dotyczące projektu aktu prawa miejscowego, jego treści zapisów merytorycznych i przyjętych rozwiązań. Projekt uchwały zostanie przekazany do Biura Rady Miasta Żagań celem oddania pod obrady Rady Miasta Żagań.

Przypominamy, że uprawnionymi do udziału w konsultacjach są działające na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, prowadzące działalność pożytku publicznego w dziedzinie, której dotyczy przedmiotowy projekt.

Protokół

Zarządzenie nr 318/2020

Projekt programu

Formularz konsultacji