Pod koniec października informowaliśmy o nowym planie miasta, który został zamontowany na miejskiej tablicy przy ul. Keplera. Wczoraj dołączył do niego drugi, zainstalowany przy ul. Ratuszowej. Mamy nadzieję, że będą dobrze służyły mieszkańcom miasta oraz turystom. To jednak nie koniec zmian. Sukcesywnie inwentaryzujemy, wymieniamy oraz uzupełniamy kolejne elementy oznakowania turystycznego.

W tym roku żagański magistrat złożył wniosek o dofinansowanie projektu pod nazwą “Rozwój niekomercyjnej transgranicznej oferty turystycznej poprzez stworzenie polsko-niemieckiego systemu informacji i oznakowania turystycznego” w ramach Funduszu Małych Projektów w Euroregionie “Sprewa-Nysa-Bóbr”. Mamy nadzieję, że wspólnie z naszym partnerem projektowym, miastem Forst, będziemy mogli stworzyć ciekawą ofertę turystyczną skierowaną nie tylko do mieszkańców pogranicza.