Dyrekcja szkoły od wielu lat zgłaszała potrzebę naprawy dachu w największej z żagańskich podstawówek. Nieszczelność dachu sprawiała, że corocznego remontu wymagała sala gimnastyczna, na suficie której pojawiały się zacieki i uszkodzenia. Problem przez lata był wyłącznie “łatany”. W tym roku burmistrz Andrzej Katarzyniec przekazał szkole 120 tysięcy złotych na remont. Właśnie zakończono inwestycję, w ramach której wykonano całkowicie nowe pokrycie dachu na małej i dużej sali gimnastycznej oraz na części szkoły, w której mieści się biblioteka, kuchnia i stołówka szkolna. Dodatkowo na budynku szkoły wymieniono przeciekające rynny oraz obróbki blacharskie, których stan zagrażał bezpieczeństwu dzieci bawiących się na placu apelowym szkoły. Wymieniono kosz odprowadzający wodę na całej długości budynku, w którym mieściło się gimnazjum. Podczas prac wykonano również konserwację i uzupełnienie pokrycia dachu na pozostałej części dachu.

Wystarczyła jedna rozmowa z Panią dyrektor, aby zrozumieć wagę tego remontu, na który od lat szkoła nie otrzymywała środków – podkreślił burmistrz Andrzej Katarzyniec  – Doraźne usuwanie szkód powstałym w skutek zalań było marnotrawstwem sił i funduszy. Dach wymagał naprawy i ta właśnie została zakończona. Praca w szkole i na sali gimnastycznej będzie mogła odbywać się bez ograniczeń i strachu o stan pomieszczeń oraz bezpieczeństwo uczniów.