15 grudnia 2020 roku z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci żaganianina Wiesława Sowy – przedsiębiorcy, samorządowca, aktywnego członka naszej społeczności. Pan Wiesław Sowa całe swoje zawodowe i prywatne życie związał z Żaganiem, gdzie ukończył  szkołę średnią i pracował po ukończeniu studiów. Samorządowiec, który brał aktywny udział w życiu miasta, uczestnicząc m.in. w pracach komisji wyborczej do rad narodowych w 1988 roku oraz w pracach rady miasta w latach 2002-2006. W 2013 roku Wiesław Sowa współtworzył Stowarzyszenie Forum Przedsiębiorców w Żaganiu, powołane z myślą o integracji lokalnego środowiska oraz wzajemnym wsparciu prosperujących na terenie miasta podmiotów. Pan Wiesław Sowa prowadził przez lata Zakład Techniki Cieplnej, wprowadzając na lokalny rynek nowości techniczne z branży ciepłowniczej.

Wiesiu był moim kolegą ze szkoły – wspomina przedsiębiorcę burmistrz Andrzej Katarzyniec. – Ukończyliśmy to samo liceum, wspólnie uczestnicząc w zawodach sportowych i życiu szkoły. Był zawsze bardzo pracowity, sumienny i zaangażowany. Podziwiałem go zawsze za determinację i profesjonalizm, którymi “zbudował” swoją pozycję zawodową i społeczną. Rodzinie i bliskim Wiesława Sowy składam najszersze wyrazy współczucia.

zdjęcie z zasobów Gazety Regionalnej