W czwartek 17 grudnia burmistrz Andrzej Katarzyniec wraz z zastępcą Sebastianem Kuleszą spotkali się w żagańskim magistracie z kierowniczką Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy Katarzyną Krajewską.
W spotkaniu, podczas którego podsumowano dotychczasową współpracę, uczestniczyli również Naczelnik Wydziału Oświaty Mariusz Krugły oraz kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żaganiu Piotr Puchalski.
Kierowniczka szprotawskiej placówki podziękowała za udzielone wsparcie i zaangażowanie na rzec rozwoju domu samopomocy. Na ręce włodarza miasta złożyła w imieniu swoich podopiecznych życzenia z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia oraz przekazała wykonane przez nich świąteczne drzewka.

Przypomnijmy, że Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Szprotawie funkcjonuje od maja 2019 roku i przeznaczony jest dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Z oferty PŚDS korzystają również mieszkańcy Żagania. Jest to placówka wsparcia dziennego, która świadczy usługi polegające na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego oraz funkcjonowania w życiu społecznym.