Otwarty konkurs ofert

Informujemy, że Zarządzeniem Nr 19/2021 z dnia 10 lutego 2021 r. Burmistrz Miasta Żagań ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 295 ze zm.) poprzez wspieranie działań dla osób objętych stacjonarną opieką paliatywno-hospicyjną, nie będących świadczeniami medycznymi.

Szczegóły znajdziecie Państwo poniżej:

Zarządzenie nr 19/2021

Ogłoszenie o konkursie

Wzór oferty

Wzór sprawozdania