Spotkanie w sprawie jakości powietrza

Żagań posiada stały czujnik pomiaru jakości powietrza, który umieszczony jest na wieży Ratusza. Z inicjatywy stowarzyszenia “Realna Alternatywa” Lubuski Alarm Smogowy dokonał objazdowego pomiaru czystości powietrza, którego wyniki przedstawiono zastępcy burmistrza Sebastianowi Kuleszy (wyniki te publikujemy poniżej). Dokonane pomiary wskazują na miejscowe przekroczenia poziomu pyłów PM10 w powietrzu. Jak podkreślali w trakcie spotkania przedstawiciele obu stowarzyszeń, Remigiusz Krajniak oraz Mariusz Tymiński, warto obecnie przeprowadzić kompleksowe pomiary. Zaproponowano wykorzystanie w tym celu m.in. elektronicznego systemu pomiarów atestowanego przez renomowany krajowy instytut naukowo-badawczy. Rozmawiano również o współpracy w zakresie kampanii edukacyjnej na temat ochrony środowiska w Żaganiu.

Przeprowadzone badania pokazują, że powietrze w naszym mieście jest dobre. Punktowe przekroczenia jasno wskazują jednak, że nadal mieszkają w naszym otoczeniu osoby, które bezmyślnie spalają odpady. Kontrole tych miejsc podejmie w najbliższych dniach Straż Miejska.

Przypominamy, że miasto przystąpiło do programu wymiany 101 pieców węglowych w lokalach komunalnych! Pozyskaliśmy milion złotych na wymianę źródeł ciepła w Żaganiu (wartość całego projektu szacowana jest na 2 024 661,50 złotych). Realizacja programu rozpocznie się w tym roku, a zakończy w przyszłym. Znacznie poprawi to jakość powietrza w mieście. Podobnie jak inwestycja, którą zrealizowaliśmy w ubiegłym roku – likwidacja kopciucha w PSP nr 1. Zamontowane w szkole ogrzewanie gazowe poprawiło komfort życia mieszkańców okolicy.

Dodatkowo miło nam poinformować, że jesteśmy w trakcie opracowywania gminnego programu wymiany pieców, skierowanego do mieszkańców miasta. Już niebawem przedstawimy zasady ubiegania się o dofinansowanie na wymianę ogrzewania węglowego w domach na ekologiczne, gazowe.

Wyniki przeprowadzonych w Żaganiu badań wskazują na miejscowe przekroczenia poziomu pyłów PM10.

Pomiaru dokonali wspólnie Mariusz Tymiński (Realna Alternatywa) oraz Remigiusz Krajniak (Lubuski Alarm Smogowy).