spotkanie w sprawie porozumienia

25 lutego 2021 roku burmistrz Andrzej Katarzyniec wraz z zastępcą Sebastianem Kuleszą, naczelnikiem oświaty Mariuszem Krugłym oraz służbami prawnymi magistratu spotkał się z wójtem gminy wiejskiej Leszkiem Ochrymczukiem. Tematem spotkania było omówienie możliwości zawarcia porozumienia w sprawie refundacji przez gminę wiejską pobytu dzieci z jej terenu w żłobkach funkcjonujących na terenie miasta Żagań.

Na podstawie przyjętej uchwały nr XIV/99/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. miasto dofinansowuje pobyt dzieci z Żagania w żłobkach i klubie dziecięcym funkcjonujących w mieście. Za każdy miesiąc opieki nad najmłodszymi w obu typach placówek przekazujemy odpowiednio 170 zł i 110 zł za dziecko.

Art. 60 a Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech umożliwia samorządom  zawieranie porozumień, na podstawie których gmina, na terenie której zamieszkuje dziecko, może przekazywać refundację dotacji celowej gminie, na terenie której funkcjonuje żłobek. Stosowne porozumienia zostały zawarte z gminą wiejską i miejską Żary. Dzisiaj podjęto pierwsze rozmowy na temat zawarcia stosownego porozumienia z gminą wiejską Żagań.