Współpraca miasta z OPZL

Z inicjatywy burmistrza Andrzeja Katarzyńca podpisano dziś porozumienie o współpracy z Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej, w ramach którego przygotowano pakiet sześciu działań zaplanowanych do realizacji po pandemii. Opracowany wspólnie program ma pomóc odbudować lokalny rynek po okresie lockdownu. Myślenie o przyszłości miasta stało się impulsem do podjęcia współpracy z największą w regionie organizacją zrzeszającą lubuskich przedsiębiorców.

Janusz Jasiński, przewodniczący OPZL zaznaczył, że istotą owocnej współpracy i rozwoju lokalnej przedsiębiorczości jest kontakt i wymiana doświadczeń pomiędzy wszystkimi uczestnikami rynku. Żagański samorząd jest pierwszym, który podjął taką inicjatywę i wystąpił o opracowanie wspólnego pakietu szkoleń oraz dofinansowań dla przedsiębiorców po trudnym czasie obowiązujących ograniczeń oraz utraty gwarantowanego tarczami wsparcia.

Wiesław Bochenek, przewodniczący miejskiej komisji gospodarki podkreślił, że miejscy radni z prowadzonej przez niego komisji wsłuchiwali się wielokrotnie w postulaty zgłaszane przez żagańskich przedsiębiorców. Podpisane dzisiaj porozumienie potwierdza jakość tej współpracy i różnorodność podejmowanych rozwiązań, mających na celu poprawę sytuacji prosperujących w mieście podmiotów. Anna Buganik, właścicielka firmy „Bartex” podkreśliła, że najważniejsza jest obecnie informacja i wzajemna współpraca. Każda z propozycji samorządu, która ma na celu pomoc przedsiębiorcom, jest cenna i zasługuje na uznanie.

Burmistrz Andrzej Katarzyniec zaprezentował szczegółowe działania zaplanowane w ramach „Szóstki dla Żagania”. Będą to zarówno dofinansowania na rozwój prowadzonej już działalności (nastawione przede wszystkim na innowacyjność), jak również wsparcie dla ludzi młodych, pozbawionych zatrudnienia w wyniku pandemii i gotowych rozpocząć własną działalność. Będą to również szkolenia, których potrzebę zasygnalizują żagańscy przedsiębiorcy. Dodatkowo Żagań stanie się miejscem spotkań przedsiębiorców oraz wspólnych paneli dyskusyjnych. Wymiana doświadczeń stanowi ważny element rozwoju całego lokalnego rynku.

Podsumowując podpisane dzisiaj porozumienie wiceprzewodniczący OPZL Jarosław Nieradka przypomniał, że sprawdzona informacja jest obecnie najbardziej poszukiwanym produktem na rynku. W dobie wprowadzanych ograniczeń oraz wprowadzanych tarcz i programów wsparcia Organizacja przekonała się, jak wiele podmiotów oczekuje rzetelnego i sprawdzonego źródła wiedzy na temat obowiązujących przepisów. Nawiązanie współpracy zapewnia żagańskim przedsiębiorcom dostęp do wiedzy i doświadczenia OPZL.