Szanowni Mieszkańcy!

W związku z wprowadzonymi od 15 marca zaostrzonymi zasadami bezpieczeństwa na terenie całego województwa lubuskiego Urząd Miasta Żagań zmienia zasady przyjmowania interesantów. Zmiany będą obowiązywały przynajmniej do 28 marca 2021 roku.

Dbajmy o swoje bezpieczeństwo, ograniczmy w najbliższym czasie kontakty z innymi ludźmi oraz wizyty w miejscach użyteczności publicznej.

Urząd Miasta Żagań będzie przyjmował interesantów (wyłącznie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z wydziałem merytorycznym) w poniedziałki oraz od środy do piątku w godzinach od 9.00 do 12.00, we wtorki od godziny 14.00 do 17.00. Wnioski niewymagające osobistego stawiennictwa należy zostawić w urnie przy wejściu do Urzędu (parter magistratu). Przed wrzuceniem dokumentu można potwierdzić datę wpływu w punkcie podawczym.

Każda osoba wchodząca do urzędu powinna poinformować w punkcie podawczym o celu wizyty. Pracownik merytoryczny zejdzie do holu budynku i przyjmie dokumenty. Wszystkie wydziały obsługują petentów pojedynczo.

!!! Przypominamy przedsiębiorcom, że do urny NIE MOŻNA wrzucać dokumentów dotyczących zmian w zakresie prowadzonej działalności – te należy składać wyłącznie osobiście w Wydziale Spraw Obywatelskich !!!

Zamknięcie kasy nastąpi 16 marca 2021 roku.

Podstawowe numery kontaktowe do Urzędu Miasta Żagań:

Sekretariat: 68 477 10 40

Punkt podawczy: 68 477 10 10

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 68 477 10 23

Wydział Podatków i Opłat 68 477 10 22

Wydział Świadczeń Społecznych 68 477 10 80 oraz 68 477 10 84

Urząd Stanu Cywilnego 68 477 10 65

Wydział Spraw Obywatelskich 68 477 10 57 oraz 68 477 10 58.

Wszystkie wnioski dostępne są w formie elektronicznej na www.bip.zagan.pl oraz przy punkcie podawczym w budynku przy placu Słowiańskim 17.

Elektroniczny kontakt z Urzędem Miasta Żagań:

Adres e-mail jednostki – info@um.zagan.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miasta Żagań – 6581xuoheg/skrytka

Urząd Miasta Żagań, 68-100 Żagań
Rachunek: Santander Bank Polska S.A. I O/Żagań, 66 1090 2558 0000 0006 4000 0100