Uwaga komunikat

W ubiegłym roku Żarsko-Żagański Obszar Funkcjonalny (miasto Żary i Żagań oraz gminy wiejskie Żary i Żagań) został rozszerzony o Gminę miejsko-wiejską Iłowa. 8 stycznia 2020 roku burmistrzowie i wójtowie 5 gmin podpisali stosowne Porozumienie o współpracy w partnerstwie. Tym samym zamknięty został obszar wokół dwóch zjazdów do Żar i do Żagania z autostrady A18, której przebudowa weszła w cykl ostatecznej realizacji, a która ma ogromne znaczenie komunikacyjne dla całego obszaru.

Opracowanie diagnozy dla Obszaru wynika z zapisów uchwalonej w ostatnim czasie Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030.

Opracowana diagnoza jest dokumentem przedstawiającym stan wszystkich 5 gmin w zakresie wybranych/wspólnych problemów i stanowi podstawę do określenia szans na rozwój dla gmin w najbliższych latach. Opracowanie uwzględnia przede wszystkim te obszary, dla których dedykowane będą źródła dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej.

Dokument Diagnozy będzie podstawą do dalszej współpracy prowadzącej do przygotowania spójnej listy projektów i wspólnych działań, planowanych do realizacji w okresie od 2021 do 2027 r.

Pierwszą etapem konsultacji jest zbieranie wniosków dotyczących przygotowanej Diagnozy. W związku z powyższym zwracamy się do mieszkańców Żagania o składanie uwag do opracowanej Diagnozy. Opinie można przedstawiać wypełniając i wysyłając stosowny formularz za pośrednictwem platformy zagan.konsultacjejst.pl oraz poprzez aplikację TransparentneJST w terminie od 2 do 19 kwietnia 2021 r.

Zarządzenie wraz z formularzem konsultacji dostępne jest na www.bip.zagan.pl

Załącznik do zarządzenia