Uwaga komunikat

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie informuje, że Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie wydała komunikat o wprowadzeniu na terenach leśnych woj. lubuskiego, trzeciego (najwyższego) stopnia zagrożenia pożarowego. W przypadku zauważenia pożaru należy niezwłocznie skontaktować się z numerem alarmowym Państwowej Straży Pożarnej 998 lub z 112.