Do 18 maja czekamy na Wasze propozycje i pomysły. Nad zadaniami, które przejdą pomyślnie proces weryfikacji formalnej, będziemy głosować w terminie od 24 czerwca do 12 lipca. Do 10 sierpnia poznamy wyniki decyzji mieszkańców i zadania, które wpisane zostaną do budżetu miasta na rok 2022.

W tym roku po raz pierwszy zachęcamy Państwa do zgłaszania projektów oraz głosowania na zakwalifikowane do dalszej konsultacji zadania poprzez stronę zagan.konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski. 

UWAGA! Przed rejestracją pomysłu poprzez stronę należy zebrać komplet dokumentów, czyli listę poparcia i zgody opiekunów prawnych, jeżeli wśród popierających nasz projekt są osoby niepełnoletnie. W trakcie wypełniania wniosku należy “podpiąć” zeskanowane dokumenty we wskazanych miejscach. Po złożeniu wniosku nie ma możliwości uzupełniania i edytowania treści.

Jak zgłosić projekt?

  1. Wymyśl zadanie, które ma być realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w 2022 roku (zgłoś je przez zagan.konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski lub na pobranym formularzu wniosku)
  2. Zbierz minimum 15 podpisów mieszkańców Żagania na liście poparcia Twojego projektu (wzór listy poparcia).
  3. Złóż projekt z załączoną listą poparcia do 18 maja poprzez stronę https://zagan.konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski lub w formie papierowej w punkcie podawczym Urzędu Miasta Żagań.

Projekt zgłoszony w ramach żagańskiego budżetu obywatelskiego powinien:
być poparty przynajmniej przez 15 osób (przy czym każdy mieszkaniec może zgłosić i poprzeć tylko jeden projekt),
mieć charakter inwestycyjny (nowa inwestycja, modernizacja, rozbudowa, remont, zakup wyposażenia) lub nieinwestycyjny (wydarzenie o charakterze: kulturalnym, sportowym, edukacyjnym i innym),
być zaplanowany do realizacji na terenie będącym wyłącznie własnością gminy.

→ Ważne, aby zgłaszane pomysły dało się zrealizować w trakcie roku kalendarzowego (od opracowania projektu do realizacji inwestycji) oraz by należały one do zadań własnych gminy i były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
→ W tym roku zdecydowano, że w ramach budżetu nie będą wykonywane remonty lub budowy dróg oraz budowane parkingi powyżej 6 miejsc postojowych.
→ W ramach budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane działania, których wymagany budżet całkowity na realizację przekraczałby kwoty:

  • 300 tysięcy złotych – w przypadku zadania inwestycyjnego,
  • 60 tysięcy złotych – w przypadku zadania nieinwestycyjnego.

Spośród przedstawionych przez Państwa propozycji zespół weryfikacyjny powołany przez burmistrza do 11 czerwca 2021 roku wybierze projekty zgodne z powyższymi wymaganiami. Ostateczna lista zadań, które poddane będą pod głosowanie mieszkańców, ogłoszona zostanie do 23 czerwca 2021 roku w formie specjalnej ankiety. Każdy mieszkaniec będzie mógł wybrać maksymalnie 2 zadania z przedstawionej w ankiecie listy, z zastrzeżeniem, że jeden głos może zostać oddany na zadanie inwestycyjne, a drugi na nieinwestycyjne. Głosowanie nad zweryfikowanymi propozycjami odbędzie się w dniach od 24 czerwca do 12 lipca 2021 roku.

Po podliczeniu Państwa głosów do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego zostaną wybrane:
– zadania inwestycyjne, które uzyskają największą liczbę głosów, do wyczerpania puli 480 tysięcy złotych,
– zadania nieinwestycyjne, które uzyskają największą liczbę głosów, do wyczerpania puli 120 tysięcy złotych,

Serdecznie zapraszamy do aktywności na każdym z etapów żagańskiego budżetu.

Wszystkie wzory wniosków i oświadczeń wraz z uchwałą określającą zasady Budżetu Obywatelskiego 2022 dostępne są na stronie zagan.konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski oraz na bip.zagan.pl