Wizualizacje zaproponowanych inwestycji

Burmistrz Andrzej Katarzyniec zdecydował, aby 300 tysięcy złotych z rezerwy celowej przeznaczyć w tym roku na dodatkowe zadania inwestycyjne. Ogłoszono konsultacje społeczne, w ramach których od 26 kwietnia do 10 maja 2021 roku mieszkańcy wnosili swoje uwagi do zgłoszonych propozycji. Dotyczyły one m.in. lokalizacji szaletu miejskiego. Proponowano umieszczenie obiektu bliżej centrum (na placu Słowiańskim). Z uwagi na przewidywany brak zgody od Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zdecydowano o postawieniu szaletu w zaproponowanej wcześniej lokalizacji.

Propozycje, które zyskały akceptację mieszkańców:

  • Zakup i montaż na terenie miasta dwóch punktów naprawy rowerów o wartości 10 000 zł. to punkty samoobsługowe, przeznaczone do samodzielnego serwisu, wyposażone w szeroką gamę akcesoriów niezbędnych do wykonania przeglądu i naprawy rowerów. Umożliwiają między innymi napompowanie koła, naładowanie roweru elektrycznego, dokręcenie części czy wymianę opon. Stacje umieszczone zostaną w sąsiedztwie uczęszczanych ciągów rowerowych, jednakże ostateczna lokalizacji uzależniona będzie od stanowiska Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
  • Budowa plenerowego modelu układu słonecznego na skwerze przy ul. Wojska Polskiego o wartości 110 000 zł. W tym roku obchodzona jest 450. rocznica urodzin Johannesa Keplera wybitnego matematyka, fizyka i astronoma, który ostatnie dwa lata życia spędził w Żaganiu. Plenerowy model układu słonecznego jest propozycją podkreślenia jubileuszu i upamiętnienia zasług Keplera w dziedzinie astronomii. Model stanowić będzie kolejną atrakcję na trasie turystycznej śladami słynnego astronoma w naszym mieście. Na miejskim skwerze pojawi się model układu słonecznego – Słońce i osiem planet, a także orbity, po których poruszają się planety. Bryły będą wykonane z betonu, pomalowane w sposób odzwierciedlający kolor poszczególnych planet. Zostaną na trwałe umocowane w gruncie.
  • Zakup i montaż szaletu miejskiego przy Placu Wolności o wartości 180 000 zł. Zakupiony obiekt będzie wyposażony w system automatycznego mycia podłogi, dezynfekcji  i suszeniem deski sedesowej, wyposażony w wandaloodporną umywalkę. W ramach tej inwestycji wykonany zostanie fundament, przyłącze sieci elektrycznej, wodnokanalizacyjnej – przyłączenie szaletu do sieci oraz zagospodarowanie terenu wokół. Do szaletu będzie prowadziła nawierzchnia wykonana z kostki granitowej, łącząca wejście do toalety z ciągiem pieszym. Teren wokół obiektu zostanie uporządkowany poprzez wyrównanie warstwy humusu oraz posianie trawy. Będzie to obiekt przystosowany również do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Za korzystanie z szaletu pobierana będzie opłata przy pomocy automatów wrzutowych na monety. Miejsce to zostało wytypowane z uwagi na brak możliwości skorzystania z toalety w tej części miasta. Oto poglądowe zdjęcia trzech najnowszych miejskich inwestycji, przyjętych do realizacji w wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych:

Pełen opis zadań znajduje się w pliku dostępnym tutaj.