konsultacje

8 czerwca br. ruszyły konsultacje społeczne w sprawie projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Żagań na lata 2021-2026. Mieszkańcy Żagania mogą zgłaszać swoje uwagi do wyżej wymienionego dokumentu do 15 czerwca za pośrednictwem portalu zagan.konsultacjejst.pl oraz poprzez aplikację mobilną TransparentneJST.

Rozwiązywanie problemów społecznych jest nadal jednym z kluczowych zadań, jakie stają przed administracją publiczną wszystkich szczebli. W kwestię rozwiązywania problemów społecznych winny być zaangażowane również organizacje i instytucje należące do różnych sektorów życia publicznego, w tym m.in. organizacje pozarządowe, podmioty gospodarcze itp.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Żagań na lata 2021 – 2026 jest programem strategicznym Miasta Żagań, który został opracowany dla wyznaczenia celów strategicznych i operacyjnych oraz kierunków działań mających w efekcie przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem oraz zgłoszenia swoich uwag czy propozycji poprzez formularz konsultacji.