Żagański Budżet Obywatelski 2022

Zgodnie z harmonogramem Żagańskiego Budżetu Obywatelskiego 2022 11 czerwca powinna zostać opublikowana wstępna lista projektów możliwych do realizacji. Są to wszystkie zadania, które spełniły wymogi formalne określone w uchwale nr XXIX/111/2021 z dnia 26 marca 2021. Na liście nie znalazły się zadania dotyczące remontów dróg w mieście, gdyż zgodnie z zasadami Żagańskiego Budżetu Obywatelskiego nie mogą być one realizowane z tych środków. Burmistrz Andrzej Katarzyniec zadeklarował jednak, że wszystkie wskazane przez mieszkańców drogi i chodniki będą brane pod uwagę w trakcie opracowywania przyszłych budżetów miasta.

Oto wstępna lista wniosków możliwych do realizacji. Do 15 czerwca składać można odwołanie od oceny merytorycznej.

LISTA PROPOZYCJI MOŻLIWYCH DO REALIZACJI W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM NA 2022 ROK

lp. Nazwa zadania Orientacyjny

koszt (w zł)*

1 „ŻAGAŃ UNDERGROUND FEST” (25 – 27.08.2022 r)

 

53.110,00
2 Budowa boiska osiedlowego przy ul. Długosza** 260.000,00
3 Strefa aktywności przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5  w Żaganiu**  

84.500,00

4 „CUBE ART”  (mobilny system wystawienniczy do prezentacji prac miejscowych artystów)**  

18.123,15

5

 

„Witamy Wiosnę w Żaganiu” (19 – 20.03.2022 r) 19.840,00
6

 

„Rodzinna strefa aktywnego wypoczynku” (przy ulicy Wesołej 38 w Żaganiu)** 105.500,00
7

 

Strefa zdrowia i sportu dla małego i dużego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 im. Doroty księżnej żagańskiej w Żaganiu** 97.700,00
8

 

„Power Rower w Żaganiu” (impreza o charakterze rekreacyjno – sportowym) 16.500,00
9

 

Ścieżka  pieszo – rowerowa od ul. Nowogródzkiej do ulicy Skarbowej**  

155.000,00

10

 

RAZEM 810.273,15

 

*     Przedstawione  koszty  są  szacunkowe  i  poglądowe,  koszt  realizacji  może  ulec  zmianie w zależności od ostatecznego zakresu inwestycji.

**  Są to zadania inwestycyjne.