31 maja 2021 roku Burmistrz Andrzej Katarzyniec podpisał porozumienie, na mocy którego Żagań i Iłowa rozpoczęły wspólne starania o utworzenie ścieżki rowerowej łączącej oba miasta.

Dzisiaj w żagańskim magistracie odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli Burmistrz Iłowej Paweł Lichtański, Burmistrz Żagania Andrzej Katarzyniec oraz przedstawiciele poszczególnych gmin, jak i również wykonawca programu funkcjonalno-użytkowego Michał Kuś – przedstawiciel firmy KM PROJEKT.

Tematem rozmów była wstępna koncepcja przebiegu oraz ogólne założenia trasy rowerowej mającej połączyć obie Gminy. Omówione zostały również możliwości rozwiązań technicznych i lokalizacyjnych w obrębie newralgicznych miejsc.

Rezultatem spotkania będzie opracowany do 30 września 2021 r. program funkcjonalno-użytkowy, stanowiący podstawę do podjęcia dalszych działań zmierzających do uzyskania dofinansowania budowy ścieżki łączącej Żagań z Gminą Iłowa.