Gminne Biuro Spisowe prowadzi dodatkowy nabór na rachmistrzów spisowych.

Naboru kandydatów na rachmistrzów dokonuje się spośród osób:

  • pełnoletnich
  • cieszących się nieposzlakowaną opinią
  • posiadających co najmniej średnie wykształcenie
  • posługujących się językiem polskim w mowie i piśmie
  • które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne  przestępstwo skarbowe

Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:

  • przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych, w zależności od aktualnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19, z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu (interaktywną aplikację formularzową),
  • zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej,
  • przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie z powodu rezygnacji, zachorowań itp. lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.

Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty osobiście w siedzibie Urzędu Miasta w Wydziale Spraw Obywatelskich (pokój 165 w Żagańskim Pałacu Kultury) lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej (na skrzynkę e-mailową urzędu gminy) platformy ePUAP albo operatora pocztowego.

Regulamin naboru rachmistrzów spisowych

Formularz-oferta kandydata na rachmistrza spisowego do NSP 2021