W ostatnich latach nasila się zjawisko porzucania odpadów przez nieuczciwe podmioty gospodarujące odpadami.
Odpady nielegalnie deponowane są na terenach leśnych, wyrobiskach poeksploatacyjnych, opuszczonych terenach przemysłowych. W związku z tym Główny Inspektor Ochrony Środowiska ostrzega właścicieli gruntów oraz magazynów pod wynajem przed działalnością oszustów. Firmy wynajmują magazyny i inne nieruchomości pod pozorem legalnej działalności, gromadzą tam odpady bez wiedzy właściciela, a następnie zaprzestają działalności i znikają zostawiając problem w postaci odpadów właścicielowi.

Zgodnie z ustawą o odpadach, posiadacz odpadów jest obowiązany do ich usunięcia z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania, a w przypadku kiedy nie można znaleźć posiadacza odpadów, obowiązek ich usunięcia spoczywa na właścicielu nieruchomości.

Dlatego jeśli widzisz wysypisko śmieci w pobliskim lesie lub nagły wzrost ilości transportów ciężarowych, jakie zaczęły przyjeżdżać na teren nieruchomości położonej z dala od zabudowy mieszkalnej, zgłoś to Inspekcji Ochrony Środowiska.

W tym celu na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska został stworzony interaktywny formularz, który w łatwy sposób umożliwia zgłoszenie nielegalnego składowiska odpadów. Wystarczy wskazać lokalizację danego miejsca i dodać krótki opis, zgłoszenia można dokonać również w sposób anonimowy.

Link do formularza: https://www.gios.gov.pl/pl/zglos-interwencje-formularz