Wydział Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego informuje, iż w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Skarbowej w Żaganiu przy Zespole Przedszkolnym nr 2 i 3”, od 14 lipca 2021 r. będzie obowiązywała w ww. rejonie nowa stała organizacja ruchu polegająca na wprowadzeniu ograniczenia prędkości do 20km/h.
W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu zastosowano w tym miejscu przejście dla pieszych wyniesione na progu zwalniającym.