Budzet Obywatelski 2022

Nadszedł czas ogłoszenia wyników wielomiesięcznych zmagań o projekty, które Państwa zdaniem powinny zostać zrealizowane w naszym mieście. Na dzisiejszej sesji nadzwyczajnej burmistrz Andrzej Katarzyniec ogłosił wyniki budżetu obywatelskiego, dziękują radnym i mieszkańcom zaangażowanym w zbieranie głosów i walkę o swoje pomysły. Oto zadania, które otrzymały największą liczbę głosów i zostaną wpisane do realizacji w przyszłorocznym budżecie Żagania. Przedstawione  koszty  są  szacunkowe  i  poglądowe,  koszt  realizacji  może  ulec  zmianie  w  zależności   od  ostatecznego zakresu  zadania.

Zadania inwestycyjne:

Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Orientacyjny

koszt (w zł)*

Wybór
1 „Rodzinna strefa aktywnego wypoczynku” (przy ulicy Wesołej 38 w Żaganiu) 105.500,00 774
2 Budowa boiska osiedlowego przy ul. Długosza 260.000,00 325
3 Strefa aktywności przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5  w Żaganiu 84.500,00 260

 

Zadania nieinwestycyjne:

Lp. Nazwa zadania nieinwestycyjnego Orientacyjny koszt (w zł)* Wybór
1 „ŻAGAŃ UNDERGROUND FEST” (25 – 27.08.2022 r)  53.110,00 902
2

 

„Power Rower w Żaganiu” (impreza o charakterze rekreacyjno-sportowym) 16.500,00 389
3 „Witamy Wiosnę w Żaganiu” (19–20.03.2022 roku) 19.840,00 76