Burmistrz Andrzej Katarzyniec wręczył dzisiaj dwóm nauczycielkom akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela. Pani Agnieszka Andrzejak, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Żaganiu oraz Pani Joanna Klecha, odbywająca staż w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Żaganiu, 26 sierpnia zdały egzamin na nauczyciela mianowanego. Dziś złożyły uroczyste ślubowanie, deklarując sumienne wykonywanie obowiązków zawodowych, który w ich przypadku stanowi również życiową pasję.

Serdecznie gratulujemy, życząc kolejnych sukcesów i zadowolenia z pracy z dziećmi.