1 września 2021 roku zostały zakończone prace polegające na przebudowie chodnika przy ul. Fredry w Żaganiu. Roboty ukończono na miesiąc przed planowanym terminem. Inwestycja obejmowała  m.in. wymianę podbudowy, regulację urządzeń ulicznych (studzienek i wpustów) oraz wykonanie nawierzchni chodnika i zjazdów z kostki brukowej betonowej (około 50 mb). Wykonawcą zadania był Stanisław Warchoł prowadzący działalność gospodarczą pn. Zakład Usługowy WARSTA z Wrzesin.

Koszt inwestycji wyniósł 35 337 zł.