Informujemy, że Zarządzeniem nr 259/2021 z 5 października 2021 r. Burmistrz Miasta Żagań ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą „Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób uprawnionych do świadczeń na terenie miasta Żagań,        w 2021 roku – konkurs uzupełniający”.

Poniżej znajdziecie Państwo treść Zarządzenia, ogłoszenie o konkursie wraz z załącznikami oraz wzory oferty i sprawozdania.

Zarządzenie

Ogłoszenie o konkursie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Wzór oferty

Wzór sprawozdania