Żaganianin Roku 2020

W piątek 8 października 2021 roku Towarzystwo Przyjaciół Żagania przyznało zaszczytny tytuł Żaganianina Roku osobie, która wykazała się aktywnością i wyjątkową działalnością na rzecz naszego miasta w roku ubiegłym. Decyzją kapituły ten honorowy tytuł otrzymał Hubert Dziedzic, dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Żaganiu. Wiesław Chłopek oraz Adrian Hekert otrzymali natomiast WYRÓŻNIENIA za nominacje do tego zaszczytnego tytułu.

Hubert Dziedzic odebrał wyróżnienie od Haliny Dobrakowskiej, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Żagania. Uroczystość rozpoczął burmistrz Andrzej Katarzyniec, dziękując Stowarzyszeniu tej szlachetnej inicjatywy, natomiast wszystkim wyróżnionym pomysłów i przedsięwzięć, których realizacja spowodowała, iż znaleźli się w grupie czterech najaktywniejszych obywateli naszej małej ojczyzny. Następnie Halina Dobrakowska, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Żagania przedstawiła sylwetki nominowanych, oddając każdemu głos. Nadszedł czas ogłoszenia decyzji Stowarzyszenia Przyjaciół Żagania. Tytuł Żaganianina Roku 2020 został Hubert Dziedzic, doceniony za współtworzenie jednej z największych kulturalnych inwestycji w Polsce, jaką był zakończony niedawno remont Zespołu Szpitalnego św. Doroty.