Basen Arena

Rada Nadzorcza Arena Żagań Sp. z o. o. ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu
Arena Żagań Sp. z o.o. Pisemne zgłoszenia do konkursu należy składać do 5 listopada 2021 roku do godziny 12.00.

Warunki, jakie spełnić musi kandydat, wymagania dodatkowe, wykaz dokumentów koniecznych do złożenia wraz ze zgłoszeniem, znajdują się w ogłoszeniu: