Zapraszamy Państwa do udziału w konsultacjach społecznych projektów dokumentów strategicznych dotyczących Strategii Rozwoju Miasta Żagań na lata 2021-2031 oraz Diagnozy społeczno-gospodarczej Miasta Żagań stanowiącej załącznik do dokumentu Strategii.

Konsultacje zostaną przeprowadzone, aby zaprezentować Państwu projekty obu dokumentów oraz stworzyć możliwość wniesienia uwag do opracowywanych strategii. Rozpoczną się 10 listopada i potrwają do 18 listopada 2021 r. Prosimy o przekazywanie nam opinii i oczekiwań za pośrednictwem formularza zgłaszania uwag na adres m.augustyniak@um.zagan.pl

Konsultacje społeczne projektu zarządzenia w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Żagań na lata 2021-2031 wraz z załącznikiem, mają charakter opiniodawczy i są ważne bez względu na ilość osób w nich uczestniczących. O spotkaniach konsultacyjnych, które planujemy organizować on-line, będziemy informować zainteresowanych z odpowiednim wyprzedzeniem. Więcej informacji w sprawie konsultacji udziela pani Magdalena Augustyniak – telefon 68 477 10 06.

Zarządzenie 282/2021

Strategia Rozwoju Miasta Żagań na lata 2021-2031

Diagnoza do Strategii Rozwoju