ulica Ratuszowa w Zaganiu

W ramach przeprowadzonych 4 listopada br. postępowań przetargowych nabywców znalazły dwie nieruchomości zlokalizowane w centrum miasta. W obu przetargach zostały wpłacone trzy wadia. Działka o powierzchni 491 m2 oznaczona numerem ewidencyjnym 822/13 położona na skrzyżowaniu Rynku z ul. Ratuszową została sprzedana w ramach przetargu nieograniczonego za ok. 181 tysięcy złotych. Za ponad 484 tysiące złotych sprzedano nieruchomość o powierzchni 455 m2 położoną przy ulicy Żelaznej, na której znajduje się budynek dawnego pensjonatu „Młynówka”.