11 listopada 2021 roku obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości. Dokładnie 103 lata temu, 11 listopada 1918 r. Niemcy podpisały zawieszenie broni, które ostatecznie zakończyło I wojnę światową. Koniec pierwszego ogólnoświatowego konfliktu zwanego wówczas „Wielką Wojną” spowodował masowe zniszczenia i ogrom cierpienia oraz  doprowadził do załamania się dotychczasowego ładu europejskiego. Dla naszego narodu wybuch pierwszej wojny był początkiem walki, która przyniosła ze sobą odzyskanie wolności.

Uroczystości w Żaganiu rozpoczęło odsłonięcie tablicy “Skwer Czołgisty” w miejscu, które dzięki inicjatywie Stowarzyszenia Żołnierzy i Pracowników Wojska 3 Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich im. 3 Brygady Pancernej w Żaganiu otrzymało w maju oficjalną nazwę. W ten sposób teren, na którym na postumentach znajdują się czołgi T-34/85, T-54, T-72 oraz M-36 Jackson, został odpowiednio oznaczony.

W kościele garnizonowym pw. Matki Bożej Hetmanki Żołnierza Polskiego odprawiona została następnie msza święta w intencji Ojczyzny, w której udział wzięli żołnierze Garnizonu Żagań oraz przedstawiciele władz samorządowych. Zebrani udali się następnie na plac Generała Maczka, gdzie odbył się uroczysty apel pamięci. Najważniejsze święto państwowe celebrowano w bardzo symbolicznym miejscu –  przy pomniku żołnierzy 1 Dywizji Pancernej i 1 Korpusu Pancernego. Tutaj spoczywa ziemia z pól bitewnych, na których krew przelewali Polacy. Meldunek o gotowości pododdziałów do uroczystości przyjął generałem brygady Jan Wojno, zastępca dowódcy 11LDKPanc. Samorząd reprezentowali gospodarze miasta – burmistrz Andrzej Katarzyniec, przewodniczący rady Adam Matwijów z radnymi oraz starosta żagański Henryk Janowicz.

W trakcie przemówienia burmistrz Andrzej Katarzyniec nawiązał do obecnej sytuacji na wschodniej granicy Polski, dziękując żołnierzom za ich służbę – Na wschodniej granicy naszego kraju tysiące funkcjonariuszy strzeże obecnie polskiej suwerenności. W ich szeregach znajdują się również żołnierze Garnizonu Żagań. Z tego miejsca pragnę podziękować za Wasze zaangażowanie i poświęcenie. Za stanie na straży naszego bezpieczeństwa. W imieniu mieszkańców Żagania dziękuję Wam za służbę Rzeczypospolitej Polskiej i za udział w tej trudnej misji na polskiej granicy. Dumny jestem, że żagański Garnizon jak zawsze obecny jest w najważniejszych dla kraju wydarzeniach, w chwili próby godnie realizuje powinność żołnierza polskiego.

W trakcie Apelu Pamięci podziękowano polskim bohaterom walk o Niepodległą, oddając cześć ich pamięci. Wyjątkowe podziękowania za działalność na rzecz Żagania i jego mieszkańców złożono również czterem związanym z miastem nieżyjącym już generałom – Zygmuntowi Sadowskiemu, Tadeuszowi Bukowi, Adamowi Rębaczowi, Charles’owi Clarke’owi. Z inicjatywy Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, Koło nr 10, odsłonięto cztery Dęby Pamięci poświęcone każdemu z wymienionych. 

Podobne podziękowania matkom i ojcom, którzy pełnią w tej chwili służbę na wschodniej granicy, składał w trakcie koncertu niepodległościowego w Żagańskim Pałacu Kultury burmistrz Andrzej Katarzyniec. Burmistrz podziękował naszym żołnierzom za trudną służbę na granicy i ogromne poświęcenie w obronie polskiej suwerenności. Koncert pieśni patriotycznych przygotowało Żagańskie Stowarzyszenie Muzyczne Octava. Na scenie sali Kryształowej Żagańskiego Pałacu Kultury gościnnie wystąpił również kwartet smyczkowy Donna Corda oraz Chór Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Żaganiu.

103-cią rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości świętowaliśmy również na sportowo. Na bieżni Areny odbył się Żagański Festiwal Biegów Niepodległościowych. Pełne informacje na temat wyników osiągniętych przez zawodników startujących w 11 różnych biegach można znaleźć na stronie Organizatora.

foto: Jan Mazur