Informujemy, że Zarządzeniem nr 300/2021 z dnia 15 listopada 2021 roku Burmistrz Miasta Żagań rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą: „Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób uprawnionych do świadczeń na terenie miasta Żagań w 2021 roku – konkurs uzupełniający”.

Do realizacji zadania, o którym mowa wyżej, wybrano podmiot uprawniony, tj. Lubuski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża i przyznano następującą kwotę dotacji na sfinansowanie realizacji zadania: 25 629,10 zł.

Zarządzenie nr 300/2021