Komunikat

Informujemy, że 5 listopada Urząd Miasta Żagań otrzymał uzgodnioną przez Starostę Żagańskiego dokumentację budowy oświetlenia drogowego przy ul. Krętej w Żaganiu. W budżecie miasta na realizację tej inwestycji zabezpieczono kwotę 100.000 zł. Niestety zgodnie z przedstawionym kosztorysem inwestorskim, z uwagi na wzrost cen materiałów oraz usług, koszt zadania uległ znacznemu zwiększeniu. Na planowej w dniu 26 listopada 2021 roku na Sesji Rady Miasta Żagania zostanie przedstawiony radnym wniosek w sprawie zwiększenia środków finansowych na budowę oświetlenia drogowego na ul. Krętej. Po zwiększeniu środków finansowych zostaną rozpoczęte procedury przetargowe dotyczące wyboru wykonawcy prac. Szacunkowy termin budowy oświetlenia w związku z koniecznością zwiększenia środków na tę inwestycję, to pierwszy kwartał 2022 roku.