Poaugustiański Zespół Klasztorny w Żaganiu w 2011 roku został uznany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za Pomnik Historii. Terminem tym określa się zabytek nieruchomy o szczególnym znaczeniu dla kultury naszego kraju. 18 kwietnia tego roku w Międzynarodowym Dniu Ochrony Zabytków Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Burmistrz Miasta Żagań oraz Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Żaganiu ogłosili konkurs fotograficzny „Żagański Pomnik Historii w obiektywie”, aby uczcić w ten sposób 10-lecie przyznania naszemu obiektowi tego prestiżowego miana. Partnerem Konkursu była Akcja Katolicka przy parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Żaganiu.

18 listopada w magicznej Bibliotece Poaugustiańskiej nastąpiło wręczenie nagród w konkursie oraz prezentacja najpiękniejszych prac. Gospodarz miejsca Proboszcz Władysław Tasior podziękował za kolejny przejaw zainteresowania obiektem, który podlega obecnie renowacji. Dzięki prowadzonym pracom kolejne pokolenia zyskają możliwość obcowania z zabytkiem, czerpania z niebywałego dziedzictwa, jakie zostało powierzone nam do ochrony. Nawiązując do odbywających się właśnie na terenie Zespołu prac konserwatorskich i restauratorskich prac dr Barbara Bielinis-Kopeć, Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków podkreśliła, iż ogromną zasługę w ochronie zabytków w Żaganiu ma jego społeczność. Konserwator pogratulowała decyzji o utworzeniu w Żaganiu stanowiska Miejskiego Konserwatora Zabytków. Pełniącemu tę funkcję Bartoszowi Idryjanowi wręczyła Srebrną “Odznakę za opiekę nad zabytkami”, przyznawaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego osobom zasłużonym w społecznej opiece nad dobrami kultury lub w działalności konserwatorskiej. Dr Barbara Bielinis-Kopeć podziękowała za opiekę nad zabytkową strukturą Żagania oraz za pieczę nad zakończonym remontem dworca kolejowego. Burmistrz Andrzej Katarzyniec podziękował swojemu pracownikowi za samodzielność i konsekwencję w realizacji podejmowanych działań.

Nagrodzony w trakcie spotkania Bartosz Idryjan podziękował za doświadczenie i wiedzę, jaką zdobywał w trakcie swojej pracy zawodowej w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków pod opieką dr Barbary Bielinis-Kopeć. Podkreślił, iż Żagań jest miastem mocno nasyconym zabytkami, wiele z nich czeka zapewne jeszcze na odkrycie. Dumą napawają jednak te już odrestaurowane – jak Zespół Szpitalny św. Doroty, w którym swoją siedzibę ma obecnie Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Żaganiu.

Dr Barbara Bielinis-Kopeć podziękowała dziś również osobie, która regularnie i skrupulatnie archiwizuje postępy prac na terenach wszystkich żagańskich zabytków, utrwala ich piękno i przemiany. Lubuska Wojewódzka Konserwator Zabytków podziękowała Janowi Mazurowi za ogromny wysiłek na rzecz utrwalenia żagańskiego dziedzictwa.

W kolejnej części spotkania prowadząca, pani Elżbieta Nowicka, zaprosiła na scenę organizatorów, aby wręczyli nagrody w konkursie fotograficznym “Żagański Pomnik Historii w obiektywie”. Spośród zgłoszonych prac Komisja Konkursowa nagrodziła trzy najlepsze, przyznając I miejsce Katii Lazar, II miejsce Karynie Kharanece, III miejsce Wiesławowi Chłopkowi. Najpiękniejsze prace można było obejrzeć na specjalnie przygotowanej wystawie w przepięknej scenerii Biblioteki Poaugustiańskiej.