Informujemy, że posiedzenia  Komisji Stałych Rady Miasta Żagań  odbędą się w grudniu w następujących terminach:

– 21 grudnia o godz. 16:00 w pałacyku przy ul. Jana Pawła II 15 obradować będzie Komisja Oświaty i Kultury,

– 22 grudnia o godz. 16:00 w Urzędzie Miasta Żagań (sala nr 13) obradować będzie Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego,

– 27 grudnia o godz. 16:00 w Pałacyku przy ul. Jana Pawła II 15 obradowała będzie Komisja Gospodarki Miejskiej oraz Komisja Budżetu i Finansów