Informujemy, że Zarządzeniem nr 358/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. Burmistrz Miasta Żagań ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2022.

Zarządzenie nr 358/2021, ogłoszenie o konkursie, wzór oferty oraz wzór sprawozdania znajdziecie Państwo poniżej.

Zarządzenie

Ogłoszenie o konkursie

Wzór oferty

Wzór sprawozdania